Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego
Dzisiaj jest sobota, 30 Września 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Strona główna FUNDACJI

logo f2
 
 STRONA GŁÓWNA    

FUNDACJA    

AKTUALNOŚCI    

PARTNERZY    

KONTAKT

 

 

Fundacja POMAGAMY i PAMIĘTAMY im. Andrzeja Radzickiego została powołana przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa podlaskiego i z dniem 11 grudnia 2017 roku formalnie rozpoczęła swoją działalność. Fundacji patronuje św. p. Andrzej Radzicki, współtwórca i aktywny działacz białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, animator licznych działań mających na celu dokumentowanie historii i popularyzowanie wartości i tradycji, które tworzyły „Solidarność”. Andrzej Radzicki był też inicjatorem i wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białystok. Za swoją działalność został zwolniony ze służby, internowany a następnie skazany. Zmarł 12 lutego 2012 roku w wieku 60 lat. W pamięci policyjnych działaczy związkowych pozostał bohaterem i wzorem do naśladowania.

 

Zgodnie z nazwą podstawowym celem fundacji jest pomoc funkcjonariuszom Policji – członkom organizacji związkowej. Pamiętamy też o naszych bohaterach, pielęgnujemy wartości historyczne i patriotyczne. Opiekujemy się grobami poległych policjantów RP na terenie Białorusi, często zapomnianymi i zaniedbanymi. To niełatwa i kosztowna misja, dlatego liczymy na ludzi dobrej woli, którym wartości granatowego munduru są bliskie sercu.

 

Komunikat Fundacji:

 

Komunikat fundacji
Komunikat Fundacji – PKO Fundacja

 

Sprawozdania finansowe:

 

Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.1
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.2
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.3
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.4
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.5
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.6
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.7

 

Statut fundacji:

 

STATUT FUNDACJI

 

 

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login