Spotkanie Zarządu Terenowego 11.11.2023 Wręczenie odznaczeń związkowych

W dniu 11 listopada 2023 Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Białymstoku spotkał się z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Podczas uroczystego spotkania, wyróżniający się funkcjonariusze wnoszący największy wkład w działalność związkową zostali uhonorowani odznaczeniami związkowymi. Przyznane medale oraz odznaczenia związkowe wręczył osobiście Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztof Wierzbicki oraz Przewodniczący ZT KMP w Białymstoku Wojciech Daniel Burzyński.

 

zarzad-terenowy-medale-1
zarzad-terenowy-medale-2
zarzad-terenowy-medale-3
zarzad-terenowy-medale-4
zarzad-terenowy-medale-5
zarzad-terenowy-medale-6
zarzad-terenowy-medale-7
zarzad-terenowy-medale-8