sędziowski młotek

Fundusz Ochrony Prawnej NSZZ Policjantów

Fundusz Ochrony Prawnej NSZZ Policjantów to inicjatywa mająca na celu zapewnienie wsparcia prawnego dla członków naszego związku. Jego głównym celem jest ochrona praw i interesów funkcjonariuszy policji, którzy mogą napotkać trudności prawne w związku ze swoją służbą. Fundusz jest finansowany ze składek członkowskich i innych źródeł, co gwarantuje jego stabilność i niezależność.

Fundusz Ochrony Prawnej NSZZ Policjantów zapewnia wsparcie prawne w wielu obszarach, w tym w sprawach dyscyplinarnych, karnych i cywilnych. Wsparcie to obejmuje zarówno doradztwo prawne, jak i reprezentację przed sądami i innymi organami. Dzięki temu policjanci mogą skupić się na swojej służbie, mając pewność, że ich prawa są chronione.

Jak skorzystać z Funduszu Ochrony Prawnej?

Aby skorzystać z Funduszu Ochrony Prawnej, należy być członkiem NSZZ Policjantów i zgłosić swoją sprawę do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego. Po zgłoszeniu sprawy, zostanie ona przekazana do odpowiedniego prawnika, który udzieli niezbędnego wsparcia. Wszystkie sprawy są traktowane z pełną poufnością i profesjonalizmem.

Fundusz Ochrony Prawnej NSZZ Policjantów to gwarancja, że żaden policjant nie zostanie pozostawiony samemu sobie w sytuacji, gdy potrzebuje pomocy prawnej. To dowód na to, że NSZZ Policjantów dba o swoich członków i jest gotowy stanąć w ich obronie, gdy jest to najbardziej potrzebne.

 

Przedstawiamy regulamin FOP i oświadczenie o przystąpieniu do Funduszu Ochrony Prawnej. Składka dla osób będących w związkach zawodowych NSZZP wynosi 5 zł. Składka dla osób nie będących w związkach zawodowych NSZZP wynosi 20 zł.

 

Załączniki

Regulamin FOP ost. zmiana 18.12.2017

Uchwała Nr 14-VII-2020

Protokół Komisji FOP

Adwokat

Załacznik Nr 1 – Oswiadczenie-FOP

Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyznanie pomocy do Komisji FOP

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot.osobistego rachunku bankowego

Załącznik Nr 4 – Decyzja Komisji FOP

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot.zwrotu kosztów zastępstwa pocesowego