logo fundacji

Fundacja POMAGAMY i PAMIĘTAMY im. Andrzeja Radzickiego

Fundacja POMAGAMY i PAMIĘTAMY im. Andrzeja Radzickiego została powołana przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa podlaskiego i z dniem 11 grudnia 2017 roku formalnie rozpoczęła swoją działalność. Fundacji patronuje św. p. Andrzej Radzicki, współtwórca i aktywny działacz białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, animator licznych działań mających na celu dokumentowanie historii i popularyzowanie wartości i tradycji, które tworzyły „Solidarność”. Andrzej Radzicki był też inicjatorem i wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białystok. Za swoją działalność został zwolniony ze służby, internowany a następnie skazany. Zmarł 12 lutego 2012 roku w wieku 60 lat. W pamięci policyjnych działaczy związkowych pozostał bohaterem i wzorem do naśladowania.

Zgodnie z nazwą podstawowym celem fundacji jest pomoc funkcjonariuszom Policji – członkom organizacji związkowej. Pamiętamy też o naszych bohaterach, pielęgnujemy wartości historyczne i patriotyczne. Opiekujemy się grobami poległych policjantów RP na terenie Białorusi, często zapomnianymi i zaniedbanymi. To niełatwa i kosztowna misja, dlatego liczymy na ludzi dobrej woli, którym wartości granatowego munduru są bliskie sercu.

Komunikat Fundacji:

Sprawozdania finansowe:

Statut fundacji:

STATUT FUNDACJI

 

Zarząd Fundacji:

Wierzbicki Krzysztof – Prezes Fundacji
Chociej Wojciech – Wiceprezes Fundacji
Wierzbicka Hanna – członek Zarządu
Auchimik Piotr – członek Zarządu

 

Partnerzy

Dane Teleadresowe

FUNDACJA

 

Pomagamy i Pamiętamy im. Andrzeja Radzickiego
w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)
tel. (85) 670-24-67, fax (85) 670-34-67
KRS: 0000708382, REGON: 368949390, NIP: 9662117326
Numer rachunku: BGŻ BNP PARIBAS 041600 1462 1816 5796 3000 0001