Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Turniej Wiedzy o Policji
Dzisiaj jest sobota, 30 Września 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Turniej Wiedzy o Policji

Data publikacji: 16 marca 2018      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Jak zostać policjantem, na czym polega praca funkcjonariusza i jak bardzo jest ona odpowiedzialna m.in. o tym rozmawiali z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach prowadzący „Turniej Wiedzy o Policji”. Uczestnicy konkursu zmierzyli się również w teście wiedzowym składającym się 40 pytań. Inicjatywa skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu monieckiego.

 

W zakresie wiedzy o Policji są najlepsi. Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach, którzy wzięli wczoraj udział w „Turnieju Wiedzy o Policji” odpowiedzieli prawidłowo m.in. na pytania dotyczące historii policyjnej formacji, jej struktury oraz głównych zadań. Turniej, który został zorganizowany przez Wydział Prewencji KPP w Mońkach, skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu monieckiego. Jego uczestnicy musieli zmierzyć się w teście pisemnym złożonym z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Oczywiście laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez lokalne władze samorządowe oraz Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Mońkach. Zostały one wręczone przez szefa monieckiej Policji komisarza Grzegorza Malinowskiego, a także przez Przewodniczącego Zarządu Terenowego w Mońkach aspiranta sztabowego Łukasza Gołębiewskiego.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników turnieju było również doskonałą okazją do promocji zawodu policjanta.

Kolego Krzysztofie – odpoczywaj w spokoju. Cześć Twojej Pamięci.

 

* źródło strony - http://www.monki.policja.gov.pl


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login