Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Uroczystości pogrzebowe ś.p. Krzysztofa Florczykowskiego
Dzisiaj jest sobota, 02 Grudnia 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Krzysztofa Florczykowskiego

Data publikacji: 31 stycznia 2018      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

W dniu 30 stycznia 2018 roku w Białymstoku w kościele pw. Św Rocha o godz. 11.30 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Krzysztofa Florczykowskiego. Mszę pogrzebową celebrowało trzech kapłanów w tym kapelan KWP w Białymstoku ks. Leon Grygorczyk. W nabożeństwie uczestniczył też prawosławny kapelan komendy ks. Anatol Konach. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięła asysta, sztandar, kompania honorowa Policji garnizonu podlaskiego oraz liczna delegacja funkcjonariuszy na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinsp. Jackiem Tarnowskim, który odczytał list kondolencyjny przesłany przez Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. W pogrzebie uczestniczyli też bardzo licznie policyjni związkowcy z Podlasia na czele z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Krzysztofem Wierzbickim wraz z wiceprzewodniczącymi oraz sztandarem zarządu. W laudacji wygłoszonej na zakończenie mszy Kolega Juliana Sekuła przedstawił bardzo ciekawe ale pełne tragicznych akcentów życie zmarłego Kolegi Krzysztofa Florczykowskiego oraz jego zasługi w walce o utworzenie wolnych związków zawodowych w resorcie spraw wewnętrznych. Następnie ciało zmarłego zostało złożone na cmentarzu miejskim w Karakulach.

 

Kolego Krzysztofie – odpoczywaj w spokoju. Cześć Twojej Pamięci.


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login