Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Krzysztof Florczykowski nie żyje!
Dzisiaj jest sobota, 30 Września 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Krzysztof Florczykowski nie żyje!

Data publikacji: 29 stycznia 2018      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2018r zmarł po ciężkiej chorobie nasz zasłużony Kolega Ś.P. Krzysztof Florczykowski.

 

Nekrolog K.Florczykowski

 

Jego śmierć jest kolejnym ciosem dla nas wszystkich i nieodżałowaną stratą. Łączymy się wszyscy z bólem jakim ta niespodziewana śmierć dotknęła jego najbliższą rodzinę i wszystkich przyjaciół.

 

Pogrzeb Ś.P. Krzysztofa Florczykowskiego odbędzie się na cmentarzu miejskim w miejscowości Karakule k/Białegostoku. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą dnia 30 stycznia 2018r. (wtorek) o godz. 11.30 w kościele pod wezwaniem św. Rocha przy ulicy Ks. A. Abramowicza 1 w Białymstoku, po czym zwłoki odprowadzone zostaną na cmentarz w Karakulach. Uroczyste pożegnanie Ś.P. Krzysztofa Florczykowskiego odbędzie się w dniu 29.01.2018r o godz. 16.00 w Parafii św. Rocha w Białymstoku.

 

Krzysztof-Florczykowski
Ś.P. Krzysztof Florczykowski – życiorys

 

Krzysztof Florczykowski, ur. 12 XII 1953 w Białymstoku. Po ukończeniu szkoły podstawowej ukończył Technikum Geodezyjno – Drogowe w Białymstoku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1994).

 

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wstąpił w dniu 1 lipca 1976r. do Milicji Obywatelskiej. Ukończył Podoficerską Szkołę Ruchu Drogowego w Piasecznie i rozpoczął służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, gdzie pracował do dnia 31 lipca 1981r na stanowisku kontrolera ruchu drogowego.

 

W maju 1981r był inicjatorem ruchu reformatorskiego w milicji i współorganizatorem zebrania milicjantów w sprawie powołania związku zawodowego milicjantów na terenie województwa białostockiego.

 

25 maja 1981r był współorganizatorem zebrania funkcjonariuszy milicji garnizonu Białostockiego, które wybrało go Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białostockiego.

 

Krzysztof Florczykowski w dniu 27 maja 1981r. był uczestnikiem zebrania milicjantów jakie odbyło się w Batalionie Patrolowym Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej (dawnej Stalingradzkiej).

 

W dniu 1 czerwca 1981r. był uczestnikiem I Ogólnopolskiego Zjazdu milicjantów jaki odbył się w Batalionie Patrolowym Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej. Na tym Zjeździe został wybrany członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Uczestniczył również w drugiej turze Zjazdu jaki odbył się w dniu 9 czerwca 1981r. na terenie Batalionu Patrolowego w Warszawie. Od 23 czerwca 1981r był członkiem II ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i sygnatariuszem wniosku o zarejestrowanie związku zawodowego milicjantów.

 

W dniu 31 lipca 1981r Krzysztof Florczykowski na podstawie art. 65 ust 2 pkt 7 Ustawy o Milicji Obywatelskiej z dnia 31.01.1959 r zostaje zwolniony ze służby za swoją działalność przeciwko władzy komunistycznej – w ustawie określone jako dla tzw. „dobra służby”.

 

W dniu 25 września 1981 uczestniczy wspólnie z innymi w okupacji Hali Gwardii w Warszawie przeciwko odmowie rejestracji ZZFMO i zawieszeniu postępowania rejestracyjnego w tej sprawie.

 

Wspólnie z Andrzejem Radzickim nawiązuje bliskie kontakty z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku i ściśle współdziała w działalności opozycyjnej przeciwko władzy komunistycznej.

 

W dniu 4 grudnia 1981 uczestniczy jako członek delegacji OKZ ZZ FMO na krajowe uroczystości Barbórki w KWK Rozbark w Bytomiu.

 

W dniach 10 – 11 grudnia 1981r uczestniczy w rozmowach z przedstawicielami Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gdańsku w sprawie wsparcia związku milicjantów w kwestii zarejestrowania tego związku w sądzie.

 

W dniach 12 i 13 grudnia wspólnie z innymi przyłącza się do strajku głodowego prowadzonego przez członków ZZFMO na terenie Stoczni im. Warskiego w Szczecinie w proteście przeciwko odmowie zarejestrowania związku przez sąd.

 

W dniu 14 grudnia 1981r zostaje wspólnie z Andrzejem Radzickim zatrzymany przez bezpiekę i internowany – najpierw w Białymstoku, a następnie od 6 stycznia 1982r w Suwałkach.

 

W dniu 21 stycznia 1982r zostaje wspólnie z Andrzejem Radzickim tymczasowo aresztowany pod zarzutem zdrady tajemnicy służbowej (art. 264 § 1 kodeksu karnego)

 

20 maja 1982r na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Białymstoku prokurator Bohdan Sawicki domaga się dla Krzysztofa Florczykowskiego i Andrzeja Radzickiego kar po 7 lat pozbawienia wolności. Przewodniczący składu sędzia Jan Sidoruk skazał ich na kary po 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz kary po 30 000 zł grzywny.

 

Po wniesieniu apelacji, Sąd Wojewódzki w Białymstoku w składzie: Zofia Siekludzka, Barbara Lenarciak i Jadwiga Żybolewska-Ławniczak utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w mocy. Po zwolnieniu z więzienia w dalszym ciągu jest prześladowany i nękany przez służbę bezpieczeństwa. Posiadał wówczas dwoje małych dzieci i w obawie o dalsze represje podejmuje decyzję o wyjeździe wraz z rodziną z Polski.

 

W 1983 r wyjeżdża wraz z rodziną do USA i tam przebywa na emigracji do 1991 roku.

 

Po demokratycznych zmianach w Polsce wraca z emigracji i w dniu 16 lipca 1991r. podejmuje dalszą służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Pracuje w Wydziale Kryminalnym KWP w Białymstoku w Sekcji Interpolu na stanowisku starszego asystenta. Dosłużył się stopnia starszego sierżanta sztabowego Policji. Odznaczony w 2006r Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

31 maja 1998r Krzysztof Florczykowski odchodzi na emeryturę. Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu udziela się aktywnie w różnych środowiskach organizacji wolnościowych na terenie Białegostoku. Był aktywnym członkiem SFMO „GODNOŚĆ” i członkiem Komisji Rewizyjnej tego Stowarzyszenia

 

Straciliśmy wielkiego człowieka, przyjaciela i kolegę, cenionego przez wszystkich otaczających go ludzi, których w smutku pozostawił. Cześć Twojej Pamięci Krzysztofie.

 

Julian Sekuła

 

 

* źródło strony - http://sfmogodnosc.pl

 

 

Nekrolog K.Florczykowski

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login