Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego
Dzisiaj jest sobota, 30 Września 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Data publikacji: 8 marca 2017      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

       W dniu 28 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego.

 
       Na początku spotkania miały miejsce dwie uroczystości. Pierwszą było wręczenie medali XXV – lecia NSZZ Policjantów zasłużonym członkom Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KWP w Białymstoku. Następnie Przewodniczący Krzysztof Wierzbicki wręczył pamiątkową szablę koledze komisarzowi Antoniemu Brzezińskiemu z podziękowaniami za długoletnią działalność na rzecz NSZZ Policjantów naszego garnizonu. Kolega Antoni Brzeziński z KPP w Siemiatyczach od lutego tego roku przeszedł w stan spoczynku i zakończył też działalność związkową.

 

Głównymi tematami posiedzenia było przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności zarządu za 2016 rok oraz preliminarza wydatków na 2017 rok.

 

Kolejnym punktem posiedzenia było spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku – nadinsp. Danielem Kołnierowiczem. Komendant zapowiedział, że do końca marca wszyscy policjanci zaszeregowani w grupach 2 – 5 i spełniający kryteria dostaną podwyżki dodatków służbowych w jednakowej wysokości 48 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia b.r. Natomiast osoby, wobec których toczą się czynności wyjaśniające, postępowania karne lub dyscyplinarne, otrzymają podwyżki dodatków od chwili ustania przesłanki uniemożliwiającej podniesienie dodatku. Niewykorzystane środki finansowe z ustawy modernizacyjnej zostaną wypłacone policjantom w postaci dodatków okresowych.

 

Nadinsp. Daniel Kołnierowicz poinformował o doetatowaniu naszego garnizonu 6 etatami z rezerwy Komendanta Głównego Policji (1 etat za każdy odtworzony posterunek Policji). Zdementował też plotki o oddawaniu etatów z naszego garnizonu. Poinformował również o odejście od procedury konkursowej na stanowiska dyżurnych jednostek Policji. Komendant zapoznał zebranych z pilotażowym programem monitoringu na dyżurkach komend w Łomży oraz Hajnówce. Docelowo we wszystkich komendach będzie monitorowany przebieg służby dyżurnej. Ma to służyć przejrzystości w dokumentowaniu przebiegu służby dyżurnych.

 

Komendant Kołnierowicz wyjaśnił też sprawę czasowego delegowania policjantów sekcji sądowej Wydziału Konwojowego KWP do służby w KMP w Suwałkach. Rozwiązanie takie ma być poddane szczegółowej ocenie i analizie. Na tej podstawie podjęte zostaną wiążące decyzje.

 

Na zakończenie spotkania kol. Wojciech Chociej zrelacjonował przebieg posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie w dniu 24 lutego br. Rozpatrzone też zostały wszystkie wnioski oraz załatwione bieżące sprawy organizacyjne.

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login