Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Votum Policjanta Polskiego
Dzisiaj jest sobota, 30 Września 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Votum Policjanta Polskiego

Data publikacji: 4 grudnia 2016      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Po południu we wtorek 29 listopada br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Długiej w Warszawie odbyła się uroczystość która oficjalnie zamknęła obchody Jubileuszowych XV Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego. Główne ceremonie odbyły się 25 września br. w Częstochowie.

 

Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa polowego WP gen. bryg. ks. dr. Józefa Guzdka, który jest jednocześnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji rozpoczęła warszawskie uroczystości. Wszyscy zebrani modlili się w intencji Policji oraz członków NSZZ Policjantów i ich rodzin. Policyjne związki są organizatorem corocznych spotkań środowiska policyjnego na Jasnej Górze. W liturgii uczestniczyli m. in.: sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak i nadinsp. Jan Lach, komendanci wojewódzcy i stołeczny oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających przy Policji.

 

Po nabożeństwie przewodniczący Zarządu Głównego NSZZP Grzegorz Nems przekazał na ręce biskupa Józefa Guzdka replikę „Votum Policjanta Polskiego”. Ofiarowany ryngraf nawiązuje stylistyką do podobnego votum jakie w 1936 r. pozostawiła w Jasnogórskim Sanktuarium pielgrzymka Klubu Szeregowych Policji Państwowej w Warszawie. Indywidualne repliki Votum Policjanta Polskiego otrzymało kilkadziesiąt osób. Główne votum zostało ofiarowane we wrześniu na Jasnej Górze.

 

Jego Ekscelencja ks. Józef Guzdek uhonorował Medalem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz medalem „Gloria Intrepidis et Animi Promptis” kilkanaście osób ze środowiska policyjnego. Muzyczną oprawę Eucharystii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Chór KSP.

 

Po ceremonii w katedrze odbyło się jeszcze spotkanie w Sali Ordynariatu Polowego WP, gdzie wręczono kolejne odznaczenia i indywidualne repliki votum. Odbył się także koncert patriotyczny Chóru Komendy Stołecznej Policji. Ksiądz biskup został odznaczony Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów.

 

W uroczystościach uczestniczyła kilkunastoosobowa delegacja podlaskich związkowców pod przewodnictwem Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego Krzysztofa Wierzbickiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Daniela Kołnierowicza oraz kapelanów policyjnych : ks. Leona Grygorczyka i ks. Zbigniewa Niemyjskiego, który również został uhonorowany Medalem 25-lecia Niezaleznego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Wszyscy członkowie delegacji otrzymali z rąk biskupa Guzdka pamiątkowe vota.

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login