Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » KOMUNIKAT
Dzisiaj jest sobota, 02 Grudnia 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

KOMUNIKAT

Data publikacji: 23 listopada 2016      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

       W dniach 17 – 18 listopada 2016 roku w Augustowie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Delegatów NSZZ Policjantów województwa podlaskiego , na której dokonano wyboru władz zakładowej organizacji związkowej na VII kadencję i tak:

 

          na Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego wybrany został Krzysztof Wierzbicki
          Wiceprzewodniczącymi Zarządu Wojewódzkiego wybrani zostali:
                    • Wojciech Chociej
                    • Andrzej Aleksiejuk
                    • Piotr Auchimik
                    • Hanna Wierzbicka
                    • Marcin Wrzesiński
                    • Mieczysław Grajewski
                    • Arkadiusz Maleszewski
                    • Wojciech Burzyński
                    • Sławomir Szarejko
                    • Marcin Oksentowicz
                    • Konstanty Panasiuk

          Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrany został Aleksander Biernacki.

          Wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej została Lilla Bernacka.

          Członkami Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostali:
                    • Marta Rodzik
                    • Katarzyna Perkowska
                    • Cezary Wyrwas
                    • Wojciech Zajko

          Delegatami na VII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – wyborczy NSZZ Policjantów zostali:
                    • Piotr Auchimik
                    • Wojciech Chociej
                    • Hanna Wierzbicka
                    • Mieczysław Grajewski
                    • Sławomir Szarejko
                    • Janusz Leszczyński

Wśród zaproszonych gości był Przewodniczący Zarządu Głównego Grzegorz Nems, delegacja z województwa pomorskiego pod przewodnictwem przewodniczącego Józefa Partyki, delegacja z województwa zachodniopomorskiego z przewodniczącym Marianem Boguszyńskim, delegacja z województwa świętokrzyskiego z przewodniczącym Jerzym Kaniewskim, delegacja z województwa lubelskiego z przewodniczącym Mariuszem Jaworskim. Obecny był również przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Katowicach Rafał Jankowski i ZW NSZZ Policjantów KGP Sylwester Stelmasiak oraz wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa mazowieckiego z siedzibą w Radomiu Robert Król oraz członek Głównej Komisji Rewizyjnej Bożena Bieda. Na zaproszenie przybyli też przewodniczący struktur wojewódzkich zaprzyjaźnionych służb, tj. Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Więziennej a także przewodniczący NSZZ Pracowników PSS SPOŁEM w Białymstoku Grzegorz Markowski. Stronę służbową reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Augustowie Arkadiuszem Bobowiczem. Oprócz gratulacji i upominków z okazji ponownego wyboru na przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego Krzysztof Wierzbicki został uhonorowany orderem Złotego Merkuriusza nadanym przez kapitułę ZG Związku Zawodowego CELNICY.PL . Takim samym odznaczeniem został uhonorowany kol. Wojciech Chociej. Ponadto nadinsp. Daniel Kołnierowicz otrzymał pamiątkowy sygnet Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego.


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login