Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » XX-lecie NSZZ Policjantów
Dzisiaj jest sobota, 30 Września 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

XX-lecie NSZZ Policjantów

Data publikacji: 17 kwietnia 2013      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

W 2010 roku odbyły się uroczyste obchody XX-lecia rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zarówno na szczeblu centralnym jak i wojewódzkim.

Uroczystości centralne odbyły się w Krakowie, gdzie naszą organizację związkową reprezentowała 20 związkowców. Uroczystości Wojewódzkie odbyły się 2-3 września 2010 roku w Ośrodku w Broku z udziałem Przewodniczącego Zarządu Głównego kol. Antonim Dudą, pełnomocnikiem KGP ds. kontaktów ze związkami mł.insp. Janem Gaładyk, Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Igorem Parfieniuk i innymi gośćmi.


Z okazji obchodów XX- lecia Kapituła Zarządu Głównego NSZZP przyznała szereg odznaczeń: Medal XX- lecia i Odznak NSZZP. Na wniosek poszczególnych Zarządów Terenowych, Zarząd Wojewódzki jeszcze wielokrotnie występował o przyznanie Medalu XX- lecia i Odznak NSZZP.


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login