Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego
Dzisiaj jest sobota, 02 Grudnia 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego

Data publikacji: 22 września 2016      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

       W dniach 14 – 15 września 2016 roku w hotelu „Leśny” w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów garnizonu podlaskiego.

       
Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania miało miejsce wręczenie złotej odznaki honorowej NSZZ Policjantów koledze Konstantemu Panasiukowi – Przewodniczącemu Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Emerytów i Rencistów.

       
Obrady prowadził kolega Krzysztof Wierzbicki – Przewodniczący Zarządu, na początku przedstawiając zebranym wszystkie decyzje prezydium od czasu ostatniego spotkania. Następnie Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego – Wojciech Chociej zrelacjonował najważniejsze uchwały z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, które odbyło się w dniu 7 września 2016 roku w Warszawie. Prowadzący omówił następnie wyniki prac grup roboczych, które funkcjonują w ramach Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo – wyborczej na terenie garnizonu podlaskiego. Ustalono, że wojewódzka konferencja sprawozdawczo – wyborcza odbędzie się w dniach 17 – 18 listopada 2016 roku na terenie naszego województwa. Zobowiązano również wszystkich przewodniczących, aby do dnia 31 października 2016 roku odbyły się konferencje sprawozdawczo – wyborcze w organizacjach terenowych.

       
Następnie omówiono najważniejsze bieżące problemy w garnizonie podlaskim a także załatwiono szereg spraw organizacyjnych oraz rozpatrzono wszystkie wnioski złożone w trakcie obrad.

       
Ostatnim punktem posiedzenia było spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku – nadinsp. Danielem Kołnierowiczem, który po swoim wystąpieniu odpowiadał na pytania związkowców.


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login