Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów województwa podlaskiego połączone ze spotkaniem opłatkowym.
Dzisiaj jest sobota, 30 Września 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów województwa podlaskiego połączone ze spotkaniem opłatkowym.

Data publikacji: 21 grudnia 2015      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

 

       W dniu 21 grudnia 2015 roku w hotelu „Leśny” w Białymstoku odbyło się ostatnie w roku bieżącym wspólne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów województwa podlaskiego. Na początku zebrania kol. Krzysztof Wierzbicki poinformował uczestników o rezultatach spotkania przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych w kierownictwem MSW i A w dniu 18 grudnia w Warszawie. Następnie kol. Wojciech Chociej zaprezentował w skrócie przebieg posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w dniu 16 grudnia w Warszawie. Następnie Zarząd Wojewódzki przyjął kilka uchwał w sprawach bieżących. Na zakończenie dokonano uroczystej dekoracji medalem XXV – lecia NSZZ Policjantów kolegi Piotra Baranicza – Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

       Po zamknięciu obrad odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku reprezentowali: insp. Adam Petelski Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz insp. Eligiusz Kubicki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Na spotkaniu obecni też byli księża kapelani Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz koledzy przewodniczący związków zawodowych ze Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz Służby Więziennej.

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login