Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Pikieta służb mundurowych przed KPRM
Dzisiaj jest wtorek, 30 maja 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Pikieta służb mundurowych przed KPRM

Data publikacji: 24 lipca 2015      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

W dniu 23 lipca 2015 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się pikieta protestacyjna służb mundurowych. W pikiecie wzięło udział około 5 tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych – w tym 40 funkcjonariuszy z garnizonu podlaskiego. Protestujący domagali się m.in. zrekompensowania kosztów inflacji za lata 2009-2015, stałej corocznej waloryzacji płac od roku 2016, nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych oraz włączenia Służby Celnej do systemu emerytalnego służb mundurowych.

 

Pikieta rozpoczęła się od zbiórki poszczególnych formacji mundurowych. Następnie sformułowano czoło pochodu poprzedzanego przez czerwony autobus. Pochód protestujących przemaszerował pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie nastąpiły wystąpienia liderów poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Po raz pierwszy w tej grupie wystąpili Celnicy.pl ze swoim przewodniczącym Sławomirem Siwym. Protest rozpoczął wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka, który rozgrzał zebranych pytaniami związanymi z odbieraniem przysługujących praw funkcjonariuszy i wieloletnim brakiem waloryzacji wynagrodzeń. Po wystąpieniu kierującego protestem, przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa, przystąpiono do odczytania rot ślubowania poszczególnych służb mundurowych. W międzyczasie zostały rozwinięte i ustawione klepsydry zawierające nazwiska funkcjonariuszy poległych w służbie.
Odczytano petycje protestujących służb mundurowych do Prezesa Rady Ministrów
Rozwinięto hasło główne pikiety. Funkcjonariusze i Pracownicy Więziennictwa oraz Straży Granicznej rozłożyli karimaty, na których się ułożyli, co miało symbolizować fakt rozłożenia służb mundurowych na łopatki przez rząd. Następnie przemawiali reprezentanci poszczególnych organizacji związkowych, po czym delegacja protestujących z Grzegorzem Nemsem na czele skierowała się do budynku KPRM. O postępach rozmów informowano zgromadzonych. Jednocześnie podano informację o dalszych przewidywanych działaniach protestacyjnych. O godzinie 13-tej nastąpiło zakończenie pikiety.

 

* źródło informacji – www.nszzp.pl

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login