Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Czytanie w sejmie projektu ustawy „L – 4”
Dzisiaj jest sobota, 02 Grudnia 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Czytanie w sejmie projektu ustawy „L – 4”

Data publikacji: 6 marca 2014      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Zgodnie z porządkiem obrad 59. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 stycznia 2014 odbyło się II czytanie projektu ustawy o “L-4″ służb mundurowych poprzedzone sprawozdaniem Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o “L-4

 

Po przedstawieniu przez posła Tomasza Szymańskiego sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1497 i 1975) odbyła się debata, w której głos zabierali m.in. posłanka Krystyna Łybacka, poseł Jarosław Zieliński, poseł Tadeusz Wziątek i inni.

 

Podczas sprawozdania na galerii sejmowej obecni byli przedstawiciele związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

 

 Garnizon podlaskiej Policji z ramienia NSZZ Policjantów reprezentowali Przewodniczący ZW – Krzysztof Wierzbicki oraz Wiceprzewodniczący ZW –  Hanna Wierzbicka oraz Wojciech Chociej.


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login