Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego
Dzisiaj jest sobota, 30 Września 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego

Data publikacji: 27 maja 2015      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

          19 maja 2015 roku w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów garnizonu podlaskiego.

 

          Obrady prowadził Krzysztof Wierzbicki – Przewodniczący Zarządu. Jednym z głównych tematów spotkania było omówienie organizacji obchodów XXV – lecia NSZZ Policjantów w województwie podlaskim w dniach 25 – 26 czerwca 2015 roku w Rajgrodzie. Policyjni związkowcy spotkali się również z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Sławomirem Mierzwą, który przybył na posiedzenie w towarzystwie Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Logistyki Sławomira Wilczewskiego oraz Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Białymstoku Kazimierza Dąbrowskiego. Obecność wymienionych gości podyktowana była chęcią ustosunkowania się do części postulatów wypracowanych na Konferencji Sprawozdawczej oraz pisma Zarządu Wojewódzkiego w sprawie dodatków służbowych.

 

          Z informacji przekazanych przez stronę służbową wynika, że 107 funkcjonariuszy w naszym garnizonie posiada dodatki służbowe poniżej kwoty minimalnej, którą określił specjalny zespół powołany w 2013 roku. Najwięcej spośród tych osób zajmuje stanowiska asystenta oraz dyżurnego. W związku z powyższym nadisp. Sławomir Mierzwa zapewnił, że poleci przełożonym przeanalizowanie każdego przypadku i podniesienie kwoty dodatku służbowego. Kolejny problem dotyczy braku wydawania posiłków regeneracyjnych w naturze w okresie zimowym. Sławomir Wilczewski wyjaśnił, że logistycznie bardzo trudno zorganizować w całym województwie wydawanie posiłków regeneracyjnych w takiej formie, dlatego policjantom wypłacany jest stosowny ekwiwalent. Głównym problemem jest niska kwota przeznaczona na to świadczenie oraz brak stosownego zaplecza lokalowego. W związku z powyższym Przewodniczący Krzysztof Wierzbicki zapowiedział interwencję w przedmiotowej sprawie w ramach działalności przyszłego Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. Podlaski Komendant Wojewódzki Policji zapowiedział, że w związku z niskim wykorzystaniem funduszu nagrodowego w naszym garnizonie „zmobilizuje przełożonych” w przedmiotowej kwestii. Komendant ustosunkowując się do fakultatywnego obowiązywania wytycznych dotyczących postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska kierownicze w Policji zapowiedział, że w przedmiotowej kwestii dał właściwym przełożonym wolna rękę, natomiast obligatoryjne pozostają konkursy na dyżurnych jednostek Policji.

 

          Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali relacji z aktualnej działalności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz pozytywnie zaopiniowali kandydaturę podinsp. Marka Alefierowicza na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim.

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login