Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » 90-lecie Kobiet w Policji – „Dzień Kobiet. Dzień jak (nie) co dzień”
Dzisiaj jest sobota, 02 Grudnia 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

90-lecie Kobiet w Policji – „Dzień Kobiet. Dzień jak (nie) co dzień”

Data publikacji: 9 marca 2015      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

W ramach obchodów „90-lecia Kobiet w Policji” odbyła się dzisiaj w Białymstoku konferencja skierowana do Pań pracujących w Policji pn. „Dzień Kobiet. Dzień jak (nie) co dzień”. Z tej okazji Podlaski Komendant Wojewódzki Policji oraz Wicewojewoda Podlaski wręczali kwiaty i składali życzenia biorącym udział w spotkaniu 120 funkcjonariuszkom i pracownicom podlaskiej Policji. Specjalnie dla Pań przygotowane zostały liczne prelekcje oraz wystawione stoiska profilaktyczne.

 

Dzisiaj w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Dzień Kobiet. Dzień jak (nie) co dzień” skierowana do Pań pracujących w podlaskiej Policji. Współorganizatorami zrealizowanego w ramach obchodów „90-lecia Kobiet w Policji” przedsięwzięcia, byli Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Krzysztof Wierzbicki i Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Zdzisław Makowski.

 

W uroczystym spotkaniu wzięło udział 120 funkcjonariuszek i pracownic podlaskiej Policji oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Ewa Wojewódko oraz reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego Dyrektor Gabinetu Marszałka Bogdan Olszewski a także Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku Michał Freino.

 

Konferencja rozpoczęła się od gorących życzeń, które z okazji zbliżającego się „Dnia Kobiet” wszystkim funkcjonariuszkom i pracownicom Policji złożył Podlaski Komendant Wojewódzki Policji oraz Wicewojewoda Podlaski. Wszystkie Panie otrzymały też kwiaty z rąk Komendantów, Wicewojewody i Przewodniczących organizacji związkowych. W dalszej części spotkania uczestniczki mogły wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, profilaktyki przeciwnowotworowej, profilaktyki antynikotynowej oraz zagadnień samoobrony. Obszernie zaprezentowana została także szczególnie interesująca Panie tematyka: zasad doboru stroju służbowego i makijażu oraz stylizacji fryzur do pracy, czy też zagadnienia związane ze sposobami racjonalnego odżywiania. Specjalnie z myślą o Paniach przygotowane zostały także stoiska profilaktyczne m.in.: wczesnego wykrywania i profilaktyki chorób, profilaktyki przeciwnowotworowej oraz prawidłowego żywienia. Tam też uczestniczki mogły wzbogacić swą wiedzę, zasięgnąć porad czy też np. sprawdzić poziom cholesterolu i cukru w organizmie.

 

Podczas spotkania promowano także projekt KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Panie mogły również otrzymać gadżety promujące przedmiotowy projekt tj. m.in. parasole, pamięci USB oraz torby z logo projektu „Swiss Contribution”. Organizatorów spotkania, w zakresie wyposażenia uczestniczek w materiały konferencyjne wsparły również: WORD w Białymstoku i Suwałkach, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Automobilklub Podlaski.

 

Kobiety w garnizonie podlaskim

 

W garnizonie podlaskim pierwsze Panie podjęły służbę w 1963 r. Obecnie służbę pełni 530 pań (18%) – na 2853 zatrudnionych funkcjonariuszy Policji. Zajmują one różne stanowiska – od szeregowych do kierowniczych. W korpusie:

  • szeregowych jest 60 policjantek,
  • w korpusie podoficerów – 220,
  • w korpusie aspirantów – 188 policjantek,
  • zaś w korpusie oficerów – 62 policjantki.

 

Coraz częściej kobiety spotykane są na stanowiskach kierowniczych. W garnizonie podlaskim takie stanowiska piastuje 15 pań. Pełnią one funkcje: zastępcy komendanta powiatowego Policji czy też kierują komórkami organizacyjnymi Policji.

 

Policjantki są obecne w każdym rodzaju służby. Jako dzielnicowe pracują 24 kobiety, zaś w samym Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku jest ich 43 (18%).

 

W Policji zatrudnione są również kobiety na stanowiskach cywilnych. Takich Pań w garnizonie podlaskim jest 346 (71,8%) w Korpusie Służby Cywilnej – na 482 osoby zatrudnione w korpusie oraz 250 Pań (54,1%) niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – na 462 osoby zatrudnione. Pracują one na różnych stanowiskach, najczęściej wspomagających pracę Policji, coraz częściej obejmują też stanowiska kierownicze.

 

* źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login