Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie interpelacji posła Aleksandra Sosny dotyczącej wprowadzenia do przepisów resortowych zmian zasad naliczania tzw. dodatku stażowego.
Dzisiaj jest , 27 Września 2020 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie interpelacji posła Aleksandra Sosny dotyczącej wprowadzenia do przepisów resortowych zmian zasad naliczania tzw. dodatku stażowego.

Data publikacji: 25 listopada 2014      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 15-760, (85) 670-24-67, fax (85) 670-34-67
Wordpress
Login