Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Komunikat z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego.
Dzisiaj jest sobota, 02 Grudnia 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Komunikat z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego.

Data publikacji: 21 maja 2014      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

               W dniu 20 maja 2014 roku w świetlicy KWP w Białymstoku odbyło się posiedzenie członków ZW NSZZ policjantów garnizonu podlaskiego. Przewodniczący Krzysztof Wierzbicki przekazał zebranym informacje na temat przebiegu akcji protestacyjnej dotyczącej ograniczania uprawnień służbom mundurowym. Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu akcji informacyjnej dotyczącej sposobu głosowania przez posłów naszego województwa w sprawie ustawy „L – 4”. Kolejną ważną kwestią był wybór nowego skarbnika, funkcję powierzono Kol. Hannie Wierzbickiej. Ponadto Zarząd przyjął zmiany w regulaminie Funduszu Ochrony Prawnej, rozszerzając krąg beneficjentów tejże ochrony. Pierwszy Wiceprzewodniczący Wojciech Chociej zaprezentował członkom Zarządu postęp prac Zarządu Głównego w sprawie braku waloryzacji policyjnych uposażeń, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz naliczeń emerytalnych funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1999 roku. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Piotr Bazyluk – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Piotr Baranicz – Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy SG. Przedstawiciele Straży Granicznej uhonorowali medalem XX – lecia NSZZFSG naszych członków: Hannę Wierzbicką oraz Sławomira Szarejko.

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login