Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Stanowisko ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego z dnia 29.09.2021r.
Dzisiaj jest wtorek, 30 maja 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Stanowisko ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego z dnia 29.09.2021r.

Data publikacji: 7 października 2021      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

          Po zapoznaniu się z treścią Porozumienia z dnia 24.09.2021r. zawartego przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz stanowiskiem zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa pomorskiego z dnia 23.09.2021r., Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego prezentuje następujące stanowisko.
 
1. Zarząd uznaje, że kwoty wzrostu uposażeń tylko w roku 2022 zawarte w Porozumieniu są niewystarczające, między innymi z uwagi na wzrost inflacji, a brak wzrostu płac w kolejnych latach obowiązywania ustawy modernizacyjnej, wpłynie na obniżenie statusu materialnego funkcjonariuszy i ich rodzin.
 
2. Zarząd stoi na stanowisku, że niezbędnym jest zagwarantowanie środków na tzw. dodatek progresywny (konieczne środki możliwe są do pozyskania z przesunięcia w nowej ustawie modernizacyjnej z pozycji rzeczowej na pozycję osobową).
 
3. Zarząd stoi na stanowisku, że rozwiązanie dotyczące spłaszczenia grup jest szkodliwe dla środowiska policyjnego, gdyż doprowadzić może do zachwiania proporcji uposażeń na poszczególnych stanowiskach, w odniesieniu do zakresu wykonywanych zadań i związanej z tym odpowiedzialności. Kolejne spłaszczanie grup może doprowadzić do zachwiania hierarchiczności w Policji.
 
4. Zarząd upoważnia przedstawicieli ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego do podejmowania wszelkich działań ukierunkowanych na wprowadzenie dodatku progresywnego i zabezpieczenia środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia.

  
Stanowisko – cały dokument do pobrania


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login