Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Komunikat
Dzisiaj jest sobota, 02 Grudnia 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

Komunikat

Data publikacji: 31 grudnia 2020      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Szanowne koleżanki i koledzy

 

                    W ostatnim czasie wielu z Was po wyroku Trybunału konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 roku sygn. Akt K7/15 z…łożono wniosek o wyrównanie ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w okresie służby w Policji..

 

                    Z wiedzy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa podlaskiego wynika, iż aktualnie otrzymujecie decyzje ( ostateczne) KWP/KGP utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje odmawiające wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, na które przysługuje wniesienie skargi do WSA w Białymstoku lub w Warszawie w terminie 30 dni od otrzymania w/w decyzji.

 

                    Skargę do WSA można złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela prawnego. W tym względzie Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego policjantów województwa podlaskiego pozostaje w kontakcie z kancelaria adwokat Ewą Szkiłądź Białystok ulica Mickiewicza 83/21 telefon 85 733 22 00.

 

                    Kto zdecyduje się złożyć skargę, winien dostarczyć do kancelarii w/w dokumenty w postaci decyzji Organu I i II instancji oraz odwołanie od decyzji Organu I instancji osobiście podpisać pośrednictwo dla Kancelarii i opłacić je w kwocie 257 zł.

 

 

Dodatkowych informacji w tej sprawie mogą udzielić koledzy:

 

Wakulewski Andrzej telefon 606 800 630

 

Wierzbicki Krzysztof telefon 531 652 000

 

 

Komunikat


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login