Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego
Dzisiaj jest sobota, 30 Września 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji: 19 października 2018      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

                W dniu 30 września 2018 roku w Częstochowie odbyły się XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego, których współorganizatorem był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.

 

                Wśród pielgrzymów była bardzo liczna grupa podlaskich policjantów, pracowników Policji oraz związkowców z garnizonu podlaskiego wraz z rodzinami, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem oraz Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztofem Wierzbickim.

 

                Uroczystości na Placu Władysława Biegańskiego w centrum Częstochowy rozpoczęły się odznaczeniem sztandaru Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz sztandarów zarządów wojewódzkich: lubelskiego, stołecznego, podlaskiego i śląskiego Krzyżem Godności nadanym przez Stowarzyszenie Funkcjonariuszy MO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „GODNOŚĆ”. W imieniu naszego zarządu akt nadania odznaczenia odebrał Pierwszy Wiceprzewodniczący ZW – Wojciech Chociej.

 

                W trakcie mszy świętej na błoniach częstochowskich uczestnicy pielgrzymki dziękowali za wszelkie łaski oraz prosili Matkę Bożą o błogosławieństwo dla środowiska podlaskiej Policji. Na zakończenie jasnogórskich uroczystości w Sali Papieskiej klasztoru reprezentanci podlaskiej delegacji odznaczeni zostali okazjonalnymi medalami.

 

Pliki dźwiękowe:

Rafał Jankowski:


Komendant Główny Policji:


Bp Guzdek:


Bp Guzdek – podziękowania:

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login