Zgłaszanie świadczeń

Najszybsza realizacja świadczeń: 

Klienci TUnŻ „WARTA” SA mają możliwość zgłaszania wniosków o wypłatę świadczenia elektronicznie za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.warta.pl.

Po wejściu na stronę należy kliknąć na „zgłoś szkodę on line”, następnie pojawi się pytanie, „z jakiej polisy chcesz zgłosić szkodę” – należy wybrać „Życiowej”.

Następnie, „Wybierz typ roszczenia” wybieramy odpowiedni typ i wypełniamy wymagane pola. Wymagane dokumenty, których lista pojawi się przy zgłaszaniu załączamy w formie skanów lub zdjęć.

Pamiętajmy o przygotowaniu numeru polisy, z której będziemy zgłaszali szkodę.

 

Tradycyjną pocztą – wydłużony czas realizacji – Wniosek o wypłatę świadczenia

 

Wypełniony wniosek wraz z kserokopią dokumentów wysyłamy na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” SA

Skrytka Pocztowa nr 1013

00-950 Warszawa