Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego
Dzisiaj jest środa, 17 Października 2018 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl
Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli podjęła uchwałę o rozpoczęciu od 16 lipca 2018 r. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych

Strona główna FUNDACJI

logo f2
 
 STRONA GŁÓWNA    

FUNDACJA    

PARTNERZY    

KONTAKT

 

 

Fundacja POMAGAMY i PAMIĘTAMY im. Andrzeja Radzickiego została powołana przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa podlaskiego i z dniem 11 grudnia 2017 roku formalnie rozpoczęła swoją działalność. Fundacji patronuje św. p. Andrzej Radzicki, współtwórca i aktywny działacz białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, animator licznych działań mających na celu dokumentowanie historii i popularyzowanie wartości i tradycji, które tworzyły „Solidarność”. Andrzej Radzicki był też inicjatorem i wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białystok. Za swoją działalność został zwolniony ze służby, internowany a następnie skazany. Zmarł 12 lutego 2012 roku w wieku 60 lat. W pamięci policyjnych działaczy związkowych pozostał bohaterem i wzorem do naśladowania.

 

Zgodnie z nazwą podstawowym celem fundacji jest pomoc funkcjonariuszom Policji – członkom organizacji związkowej. Pamiętamy też o naszych bohaterach, pielęgnujemy wartości historyczne i patriotyczne. Opiekujemy się grobami poległych policjantów RP na terenie Białorusi, często zapomnianymi i zaniedbanymi. To niełatwa i kosztowna misja, dlatego liczymy na ludzi dobrej woli, którym wartości granatowego munduru są bliskie sercu.

 

Komunikat Fundacji:

 

Komunikat fundacji

 

Sprawozdania finansowe:

 

Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.1
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.2
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.3
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.4
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.5
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.6
Sprawozdanie finansowe za 2017 – str.7

 

Statut fundacji:

 

STATUT FUNDACJI

 

 

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 15-760, (85) 670-24-67, fax (85) 670-34-67
Wordpress
Login