Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Konferencja sprawozdawcza w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
Dzisiaj jest , 18 Listopada 2018 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl
Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli podjęła uchwałę o rozpoczęciu od 16 lipca 2018 r. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych

Konferencja sprawozdawcza w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Data publikacji: 27 października 2014      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

W dniu 24 października 2014 roku w budynku KWP w Białymstoku odbyła się Konferencja Sprawozdawcza organizacji związkowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Obrady prowadził Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Wojciech Chociej. Podczas spotkania omówiono efekty działalności za okres ostatnich dwóch lat oraz zapoznano delegatów z najważniejszymi problemami jak również zamierzeniami i planami Związku na kolejne dwa lata. Gościem spotkania był Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Sławomir Mierzwa, który zapoznał delegatów z sytuacją finansową komendy, przedstawił priorytety na najbliższy okres i udzieliło odpowiedzi na liczne pytania uczestników konferencji.


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 15-760, (85) 670-24-67, fax (85) 670-34-67
Wordpress
Login