Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego
Dzisiaj jest piątek, 16 Listopada 2018 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl
Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli podjęła uchwałę o rozpoczęciu od 16 lipca 2018 r. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Data publikacji: 22 czerwca 2018      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

W dniach 14 – 15 czerwca 2018 roku w Kolnie odbyło się wyjazdowe posiedzenie przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. podlaskiego.

 

W trakcie spotkania zarząd zatwierdził decyzje Prezydium oraz rozpatrzył wnioski złożone przez przewodniczących. Prowadzący obrady Krzysztof Wierzbicki omówił najnowsze przedsięwzięcia Porozumienia Gdańskiego oraz ustalenia z ostatniego spotkania w Niesulicach. Przedstawił też bieżące problemy organizacji związkowej oraz możliwe kierunki przyszłych działań.

 

Na spotkanie zaproszeni zostali Przewodniczący Terenowych Komisji Rewizyjnych organizacji związkowych z garnizonu podlaskiego. Członkowie WKR przeprowadzili szkolenie z zakresu kompetencji organów kontrolnych w naszej organizacji. Wiceprzewodnicząca ZW Hanna Wierzbicka zapoznała uczestników szkolenia z zasadami prowadzenia dokumentacji finansowej przez organy związkowe.

 

Na uroczystej kolacji obecny był Komendant Powiatowy Policji w Kolnie mł. insp. Artur Żebrowski.

 

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 15-760, (85) 670-24-67, fax (85) 670-34-67
Wordpress
Login