Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » Posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego
Dzisiaj jest piątek, 16 Listopada 2018 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl
Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli podjęła uchwałę o rozpoczęciu od 16 lipca 2018 r. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych

Posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Data publikacji: 8 marca 2017      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

       W dniu 28 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego.

 
       Na początku spotkania miały miejsce dwie uroczystości. Pierwszą było wręczenie medali XXV – lecia NSZZ Policjantów zasłużonym członkom Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KWP w Białymstoku. Następnie Przewodniczący Krzysztof Wierzbicki wręczył pamiątkową szablę koledze komisarzowi Antoniemu Brzezińskiemu z podziękowaniami za długoletnią działalność na rzecz NSZZ Policjantów naszego garnizonu. Kolega Antoni Brzeziński z KPP w Siemiatyczach od lutego tego roku przeszedł w stan spoczynku i zakończył też działalność związkową.

 

Głównymi tematami posiedzenia było przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności zarządu za 2016 rok oraz preliminarza wydatków na 2017 rok.

 

Kolejnym punktem posiedzenia było spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku – nadinsp. Danielem Kołnierowiczem. Komendant zapowiedział, że do końca marca wszyscy policjanci zaszeregowani w grupach 2 – 5 i spełniający kryteria dostaną podwyżki dodatków służbowych w jednakowej wysokości 48 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia b.r. Natomiast osoby, wobec których toczą się czynności wyjaśniające, postępowania karne lub dyscyplinarne, otrzymają podwyżki dodatków od chwili ustania przesłanki uniemożliwiającej podniesienie dodatku. Niewykorzystane środki finansowe z ustawy modernizacyjnej zostaną wypłacone policjantom w postaci dodatków okresowych.

 

Nadinsp. Daniel Kołnierowicz poinformował o doetatowaniu naszego garnizonu 6 etatami z rezerwy Komendanta Głównego Policji (1 etat za każdy odtworzony posterunek Policji). Zdementował też plotki o oddawaniu etatów z naszego garnizonu. Poinformował również o odejście od procedury konkursowej na stanowiska dyżurnych jednostek Policji. Komendant zapoznał zebranych z pilotażowym programem monitoringu na dyżurkach komend w Łomży oraz Hajnówce. Docelowo we wszystkich komendach będzie monitorowany przebieg służby dyżurnej. Ma to służyć przejrzystości w dokumentowaniu przebiegu służby dyżurnych.

 

Komendant Kołnierowicz wyjaśnił też sprawę czasowego delegowania policjantów sekcji sądowej Wydziału Konwojowego KWP do służby w KMP w Suwałkach. Rozwiązanie takie ma być poddane szczegółowej ocenie i analizie. Na tej podstawie podjęte zostaną wiążące decyzje.

 

Na zakończenie spotkania kol. Wojciech Chociej zrelacjonował przebieg posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie w dniu 24 lutego br. Rozpatrzone też zostały wszystkie wnioski oraz załatwione bieżące sprawy organizacyjne.

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 15-760, (85) 670-24-67, fax (85) 670-34-67
Wordpress
Login